اشعار پشتو

لطفاً اينجا ?لي? نماييد
Home

 

لطفاً اينجا ?لي? نماييد

 

 

در چهره ای زیبای تو چشمان سیاهت

هیچ برگ گل ندارد ناز?ی لبانت

من بی جهت دل به رخت یار نباخته ام

دل برده زمن سروقد و روی زیبایت

دل در طلب وصل تو چشمم به انتظار

دیرست نمی بینم من قد رسایت

جان و دلم سوزد از دوریی تو جانا

از حال من چه دانی در وخت هجرانت

جانا بیا به سویم صبرو قرار ندارم

دل می طپد به یاد عطر جعد گیسوانت

وقتی?ه دو چشمم به افتد به روی تو

مجذوب ممینماید مرا حرف و?لامت

دستت گذاربه سینه ام بشمار نبض قلب

آنوقت یار تو دانی قدر (مل) ورفاقت

*****

در وصف يار

 

اشعار دري